Polskie Radio: "Umowy o dzieło. Ekspert: ZUS łamie prawo"   UMOWY O DZIEŁO
Jak się bronić przed atakiem ZUS
 

         
Wzór umowy o dzieło

ZUS atakuje

Książki o umowach o dzieło

Umowa o dzieło według prawa

Opinia prawna niezależnych naukowców

Sejm i Senat: interpelacje w sprawie umów o dzieło

List otwarty do posłów i senatorów RP

Umowy o dzieło w Google Trends

Przegląd prasy o umowach o dzieło

Kontakt, konsultacje


INNE INFORMACJE

O ZUS na You Tube

Linki anty-ZUS

Ciekawy wyrok

 

  Kontrole ZUS atakują umowy o dzieło

Od kilku lat ZUS przeprowadza masowe kontrole umów o dzieło. Kontrole te stają się coraz ostrzejsze. Obecnie (rok 2016) kontrolerzy ZUS kwestionują praktycznie każdą taką umowę, uznają ją za umowę-zlecenia (która jest objęta wysokimi i skomplikowanymi składkami na ZUS), domagają się "zaległych składek" wraz z odsetkami oraz wystawienia wielu skomplikowanych dokumentów korygujących.

ZUS przeprowadzając te kontrole a potem wydając na ich podstawie decyzje zupełnie nie opiera się o przepisy prawa, które określają co to jest umowa o dzieło. ZUS stworzył własne, nie wynikające z prawa, kryteria, które jakoby musiały spełniać umowy o dzieło. Kryteriów tych jest aż kilkadziesiąt. Niektóre z nich są ze sobą sprzeczne.

Jeśli nie zgodzisz się z decyzją ZUS, która uznaje zawarte przez Ciebie umowy o dzieło za umowy zlecenia - składasz odwołanie, które trafi do sądu. W sądzie decydujące znaczenie ma to, na jakiego sędziego trafisz. Jeśli trafisz na sędziego, który dobrze wykonuje swój zawód: przeczyta akta sprawy, zna prawo i przede wszystkim na nim zamierza oprzeć swój wyrok - to masz szanse wygrać. Są także jednak tacy sędziowie, którzy z góry zakładają, że ZUS ma rację, nie przeczytają akt, nie zamierzają stosować prawa, jako głównego kryterium przy orzekaniu, nie będą zwracać uwagi na to, co mówisz przed sądem itd. Sędziowie tacy oddalą Twoje odwołanie, a jako uzasadnienie wyroku przepiszą po prostu stanowisko ZUS-u.

Jak widać, organy Państwa Polskiego: ZUS i sądy masowo łamią prawo. Dotyczy to również NFZ, który co prawda sam nie przeprowadza kontroli ale ZUS przekazuje mu sprawy tych osób, które zawierając umowę o dzieło miały jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń społecznych (np. etat) i od umów-zleceń płacą tylko składkę zdrowotną. Obecnie (rok 2016) Prezes NFZ odracza rozpatrzenie odwołań przedsiębiorców i instytucji o blisko dwa lata, bo jest wręcz nimi "zasypany".

Kontrole ZUS mogą sięgać do 10 lat wstecz, zatem ZUS ma jeszcze do skontrolowania (i do zakwestionowania) kilkaset tysięcy takich umów. Jeśli każda tak zaatakowana firma czy instytucja złoży odwołanie, to do sądów trafi kilka kilkaset tysięcy odwołań ...

Prędzej czy później taka kontrola dotrze i do Twojej firmy, instytucji lub urzędu i jeśli znajdzie umowy o dzieło, to możesz być pewien, że uzna je za umowy zlecenia.

Dużo więcej o poruszanych powyżej tematach dowiesz się z książki "Umowy o dzieło. Jak się bronić przed atakiem ZUS".

Możesz też skorzystać z wzoru umowy o dzieło, którego użycie zwiększa szansę na to, że w przypadku kontroli ZUS nie wyda decyzji o uznaniu Twoich umów o dzieło jako umów zlecenia: Wzór umowy o dzieło.

  Polecamy książkę:

Umowa o dzieło - książka

Książka: gdzie kupić
Książka: spis treści
Książka: omówienie

Książka: okładka