Polskie Radio: "Umowy o dzieło. Ekspert: ZUS łamie prawo"   UMOWY O DZIEŁO
Jak się bronić przed atakiem ZUS
 

         
Wzór umowy o dzieło

ZUS atakuje

Książki o umowach o dzieło

Umowa o dzieło według prawa

Opinia prawna niezależnych naukowców

Sejm i Senat: interpelacje w sprawie umów o dzieło

List otwarty do posłów i senatorów RP

Umowy o dzieło w Google Trends

Przegląd prasy o umowach o dzieło

Kontakt, konsultacje


INNE INFORMACJE

O ZUS na You Tube

Linki anty-ZUS

Ciekawy wyrok

 

  Opinia prawna dr hab. Moniki Wałachowskiej i dr hab. Jacka Wantoch-Rekowskiego

Polecamy lekturę artykułu "Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne - zarys problemu", który napisali dr hab. Monika Wałachowska (adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (adiunkt w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) opublikowane w czasopiśmie "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" (2, 2014):

Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne - zarys problemu

W artykule tym znajdziemy m. in. takie zdanie:

Nie jest słuszna teza ZUS, że strony zawierają umowy o dzieło tylko w celu obejścia przepisów przewidujących obowiązek uiszczania składek o charakterze publicznoprawnym. Sprzeciw budzi również praktyka ZUS kwestionująca istotę umów, których przedmiotem jest ewidentnie osiągnięcie określonego rezultatu, a nie „tylko” świadczenie usług. Umowy o dzieło, których przedmiotem jest realizacja określonego dzieła, kiedy można stwierdzić, czy rezultat (efekt) określony w umowie został osiągnięty, absolutnie nie powinny być przedmiotem „zainteresowania” ZUS.

  Polecamy książkę:

Umowa o dzieło - książka

Książka: gdzie kupić
Książka: spis treści
Książka: omówienie

Książka: okładka