Polskie Radio: "Umowy o dzieło. Ekspert: ZUS łamie prawo"   UMOWY O DZIEŁO
Jak się bronić przed atakiem ZUS
 

         
Wzór umowy o dzieło

ZUS atakuje

Książki o umowach o dzieło

Umowa o dzieło według prawa

Opinia prawna niezależnych naukowców

Sejm i Senat: interpelacje w sprawie umów o dzieło

List otwarty do posłów i senatorów RP

Umowy o dzieło w Google Trends

Przegląd prasy o umowach o dzieło

Kontakt, konsultacje


INNE INFORMACJE

O ZUS na You Tube

Linki anty-ZUS

Ciekawy wyrok

 

  Interpelacje w sprawie ataków ZUS na firmy i instytucje

Interpelacja sejmowa 2015

W dniu 11 września 2015 poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Raniewicz złożył interpelację nr 34581 "w sprawie intensyfikacji kontroli ZUS w zakresie zawierania umów o dzieło":


http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2C519262

W dniu 2 października 2015 odpowiedział na tę interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7370541B

Odpowiedź ta potwierdza, że skala zjawiska kwestionowania przez ZUS umów o dzieło ma charakter masowy: okazuje się, że tylko w latach 2010 - 2014 liczba takich kwestionowanych umów o dzieło wyniosła ponad 80 tysięcy. 

Oświadczenie senackie 2013

W dniu 17 października 2013 senator Andrzej Kobiak złożył, skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oświadczenie w sprawie z zmian przez organy ZUS stanowiska w sprawie charakteru zawieranych przez uczelnie umów cywilnoprawnych:

Oświadczenie senatora

Odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior:

Odpowiedź MPiPS

W odpowiedzi ministerstwa znajdziemy m. in. stwierdzenie, że "stanowisko ZUS w przedmiocie kwestionowania umów o dzieło ewoluuje wraz z linią orzeczniczą sądów, które stanowi kryterium kształtujące kierunek działań". Zatem ministerstwo przyznaje, że ani przepisy prawa, ani doktryna (czyli naukowa interpretacja prawa) nie mają znaczenia ale "linia orzecznicza" co naszym zdaniem oznacza stosowanie zamiast prawa i doktryny wyrwanych z kontekstu fragmentów wyroków (zazwyczaj błędnych wyroków), które oczywiście nie mogą być podstawą do wydawania jakichkolwiek decyzji administracyjnych. Jak widzimy, organ władzy państwowej jakim jest MPiPS otwarcie przyznaje, że podległy mu ZUS podejmuje decyzje opierając się na pozaprawnych, a więc błędnych przesłankach.

 

 

 

  Polecamy książkę:

Umowa o dzieło - książka

Książka: gdzie kupić
Książka: spis treści
Książka: omówienie

Książka: okładka